Notice: Undefined variable: GK_TEMPLATE_MODULE_STYLES in /home/bungchawak/domains/bungchawakresort.com/public_html/templates/gk_startup/component.php on line 22 อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
Logo

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 และสามารถเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2541

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1
เป็นอาคารที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ ทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม ในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ำจืดมีทั้งพันธุ์ปลาไทย พันธุ์ปลาต่างประเทศ และพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่างๆ รวมแล้วมากกว่า 50 ชนิด

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2
ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ตู้ สามารถเดินดูปลาได้รอบตู้ มีอุโมงค์ความยาว 8.5 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย และมีนักประดาน้ำหญิงคอยให้อาหารปลา นอกจากนี้ยังมีตู้ปลาน้ำจืดอีก 30 ตู้ และตู้ปลาทะเลสวยงามอีก 7 ตู้

เวทีริมบึง  จะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และจัดนำการแสดงที่หาดูได้ยากมาให้ชมในช่วงวันหยุดเทศกาล

บ่อจระเข้ เป็นบ่อจระเข้ที่ได้จำลองให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด พื้นที่บ่อประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยพื้นดิน บ่อน้ำ และต้นไม้ชนิดต่างๆ มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย ขนาด 1.5 – 4 เมตร จำนวน 100 ตัว

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้ชมทุกวัน ค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท ตามเวลาเปิด-ปิด ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร. 0-3543-0033 โทรสาร 0-3543-0043

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3
จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมากมายหลายชนิดให้ได้ชมกัน จัดแรก คือ บ่อ Touch pool ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร เป็นบ่อที่จะได้พบกับสัตว์น้ำต่างๆ อย่างใกล้ชิด ใครกล้าจับก็สามารถจับได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำวิธีการจับอย่างถูกต้อง สัตว์น้ำในบ่อประกอบไปด้วย ปลาดาวหมอน ปลาดาวเงิน ปลาดาวน้ำเงิน ปลิงทะเล ฉลามกบเล็ก กระเบนจุดฟ้า ปูเสฉวน และเม่นทะเล

ตู้ปลาทรงกระบอก (Cylinder) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร สูง 6.80 เมตร เป็นตู้ทรงกระบอกที่ใหญ่และสูงที่สุดในเมืองไทย

เปิดโลกใต้ทะเล (The Open Sea) สัมผัสความสวยงามของปลากระเบนนกขนาดต่างๆ ปลากะพงแดง ปลากะพงเหลืองลายฟ้า ปลาทูทอง ปลานกขุนทอง นโปเลียน ปลาค้างคาว ปลาช่อนทะเล ปลาโมง และปลาฉลามครีบดำ ว่ายไปมาเหนือศีรษะของเรา ความสูงของตู้ 9.00 เมตร สูงที่สุดในประไทย

ตู้ยักษ์ใต้สมุทร (Giant Groupter) พบกับปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ ปลากระเบนท้องน้ำ และเต่าทะเล อุโมงค์ยาว 12.50 เมตร มีทางเลื่อนแบบแนวราบเพื่อความสะดวกสบายในการชมปลาตลอดความยาวอุโมงค์

ตู้แนวปะการัง (Coral reef) ท่านจะได้พบกับฝูงปลาสวยงามขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยปะการังเทียมชนิดต่างๆ

ตู้ปะการังสีฟ้าจากโอกินาวา (Okinava blue) ผู้ออกแบบพยายามเนรมิตปะการังภายในตู้ให้คล้ายกับปะการังในทะเลโอกินาวาให้มากที่สุด ในระหว่างเดินทางกลับจะมีช่องกระจกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.90 เมตร ซึ่งเป็นช่องที่ทำให้ท่านเห็นปลาในตู้ได้ตลอดทางเดิน เปรียบเสมือนอยู่ในเรือดำน้ำแล้วมองดูปลา

อุโมงค์ปลาฉลาม (Shark Tunnel) ตู้นี้ท่านจะได้พบกับฝูงปลาฉลามขนาดใหญ่ และหลากหลายชนิด เช่น ปลาฉลามเสือทราย ปลาฉลามเสือดาว ปลาฉลามครีบดำ ปลาฉลามมะนาว และปลาฉลามขี้เซา อุโมงค์ปลาฉลามมีความยาว 16.00 เมตร น้ำลึก 6.00 เมตร จุน้ำได้ 1,100 ลูกบาศก์เมตร อุโมงค์กว้างถึง 6.00 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาที่กว้างที่สุดในโลก

ตู้สีสันสิมิลัน (Similan Cliff) ตกแต่งด้วยปะการังสีชมพู กัลปังหาที่สวยงาม อะคริลิกด้านหน้าของตู้เป็นรูปโค้งเว้าแบบจอภาพยนตร์ กว้าง 7.50 เมตร สูง 2.50 เมตร 

สำหรับการจัดสร้างอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 ใช้งบประมาณจากกรมประมง 200 ล้านบาท และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอีกประมาณ 300 ล้านบาท

Design © Bungchawak Resort.All rights reserved.